E.T.
TIPO
CANT.
INTERR.
SALIDAS
Km
Línea
MVA
Trafo (1)
Punto de
Conexión
DELIMITACION
EN
(1)
P
S
T
No.
AGUA BLANCA
132 kV
1B 1I
1
1
1
1
Línea Independencia
Línea Villa Quinteros
Trafo 132/33/13.2 T1
Trafo 132/33/13.2 T2
34,14
23,8
15
15
10
10
15
15
33 kV
1B 1I
1
1
1
1
1
1
1
Línea Independencia 1
Línea Independencia 2
(Reserva)
(Reserva)
(Reserva)
Trafo 132/33/13.2 T1
Trafo 132/33/13.2 T2
-
-
1
2
Botella terminal celda
Botella terminal celda
13.2 kV
1B 1I
1
1
1
1
1
-
1
1
1
1
-
-
Aliment. Lules
Trafo 132/33/13.2 T1
Línea Grafanor 1
Línea Famailla
(Reserva)
Trafo SS.AA.
Reactor Neutro
Línea Grafanor 2
Línea Monteros
Trafo 132/33/13.2
Acoplam. longit. 1
Acoplam. longit. 2
--
3

4
56
7
Botella terminal celda

Botella terminal celda
Botella terminal celdaBotella terminal celda
Botella terminal celda
AGUILARES
132 kV
1B 1I
1
1
1
1
Línea Va. Quinteros
Línea Escaba
Trafo 132/33/13.2 T1
Trafo 132/33/13.2 T2
21
27
15
15
10
10
15
15
33 kV
1B 1I
1
1
1
1
Va. Alberdi
(Reserva)
Trafo 132/33/13,2 T1
Trafo 132/33/13.2 T2
-
-
8
Botella terminal celda
E.T.
TIPO
CANT.
INTERR.
SALIDAS
Km
Línea
MVA
Trafo (1)
Punto de
Conexión
DELIMITACION
EN
(1)
P
S
T
No.
AGUILARES
13.2 kV
1B 1I
1
1
1
1
1
1
-
1
1
1
1
1
-
-
Va. Alberdi/Escaba
Trafo 132/33/13,2 T1
Trafo 132/33/13.2 T2
Alpargatas 1
Aguilares
Arroyo Barrientos
Trafo SS.AA.
Reactor Neutro
Alpargatas 2
V. Quinteros
(Reserva)
Aguilares 2
Acoplam. longit. 1
Acoplam. longit. 2
-
-
9


10
11
12


13
14

15
Botella terminal celda


Botella terminal celda
Botella terminal celda
Botella terminal celda


Botella terminal celda
Botella terminal celda

Botella terminal celda
AIMOGASTA
132 kV
1B 1I
-
1
Línea La Rioja
Trafo 132/33/13.2
90,5
7,5
7,5
5
33 kV
1
Trafo 132/33/13.2
16
Borne lado E.T. secc. cuernos
CAMPO SANTO
132 kV
-
-
-
Línea Minetti
Línea Güemes
Línea Salta
29,9
6,2
40,92
CATAMARCA
132 kV
1B 1I
1
1
1
1
Línea Huacra
Trafo 132/33/13,2 T1
Trafo 132/33/13.2 T2
Trafo 132/33/13.2 T3
67,25
15
15
15
10
10
15
15
15
10
33 kV
1B 1I
-
1
1
1
1
1
1
1
1
1
-
-
Medición V
El Rodeo
Chañarito
(Reserva)
Chumbicha
T.A.S.A.
(Reserva)
La Merced
Trafo 132/33/13,2 T1
Trafo 132/33/13.2 T2
Medición V
Acoplam. Longit.
-
-
17
18

19
20

21
Estructura terminal línea
Estructura terminal línea

Estructura terminal línea
Estructura terminal línea

Estructura terminal línea
E.T.
TIPO
CANT.
INTERR.
SALIDAS
Km
Línea
MVA
Trafo (1)
Punto de
Conexión
DELIMITACION
EN
(1)
P
S
T
No.
CATAMARCA
13.2 kV
2B 1I
1
1
1
1
-
-
1
1
1
1
1
1
1
1
1
-
-
1
-
-
-
Güemes
Mota Botello
Sumalao
Belgrano
Medición V
Trafo SS.AA.
Reactor Neutro 1
Trafo 132/33/13,2 T1
Trafo 132/33/13.2 T2
Trafo 132/33/13.2 T3
(Reserva)
(Reserva)
(Reserva)
Reactor Neutro 2
Esquiú
Trafo SS.AA. TG 16
Medición V
TG 16
Acoplam. Longit. 1
Acoplam. Longit. 2
Acoplam. Longit. 3
-
-
-
22
23
24
25


26
27

28
Botella terminal celda
Botella terminal celda
Botella terminal celda
Botella terminal celda


Botella terminal celda
Botella terminal celda

Botella terminal celda
CEVIL POZO
132 kV
(en construcc.)
-
-
1
Línea Tucumán Norte
Trafo 132/33/13.2
14,5
15
10
15
33 kV
1B 1I
1
-
-
-
Trafo 132/33/13.2
Línea 1
Línea 2
Medición V
29
156
Borne reconectador - lado barra
Borne reconectador - lado barra
13.2 kV
1B 1I
1
-
-
-
-
Trafo 132/33/13.2
Alimentador 1
Alimentador 2
Alimentador 3
Medición V
250
251
252
Borne reconectador - lado barra
Borne reconectador - lado barra
Borne reconectador - lado barra
E.T.
TIPO
CANT.
INTERR.
SALIDAS
Km
Línea
MVA
Trafo (1)
Punto de
Conexión
DELIMITACION
EN
(1)
P
S
T
No.
CHAMICAL
132 kV
-
Línea Patquia
70,5
33 kV
-
1
1
1
Línea Patquia
Trafo 33/13.2
Línea Punta de los Llanos
Línea Olta
2,5
2,5
30
31
Estructura terminal línea
Estructura terminal línea
13.2 kV
1
1
1
1
1
-
2
-
Alimentador zona Hospital
Alimentador zona Celpa
Alimentador zona Rural
Alimentador zona Industrial
(Reserva)
Trafo SS.AA.
Acoplamiento barras
Medición V
32
33
34
35
Botella terminal celda
Botella terminal celda
Botella terminal celda
Botella terminal celda
C.H. CABRA
CORRAL
132 kV
1B 1I
1
1
1
1
Línea Tucumán 1
(Reserva)
Línea Salta 1
(Reserva)
190

62
EL CADILLAL
132 kV
-
Línea Tucumán Norte
21,78
39
Estructura terminal línea
C.H. ESCABA
132 kV
1B 1I
1
1
Línea Huacra
Línea Aguilares
49,85
-
C.H. PUEBLO
VIEJO
132 kV
1B 1I
1
Línea Va. Quinteros
24,5
E.T.
TIPO
CANT.
INTERR.
SALIDAS
Km
Línea
MVA
Trafo (1)
Punto de
Conexión
DELIMITACION
EN
(1)
P
S
T
No.
C.H. RIO HONDO
132 kV
1B 1I
1
1
1
1
Línea Va. Quinteros
Línea La Banda
Trafo 132/33/13.2 T1
Trafo 132/33/13.2 T2
75,4
76,5
10
10
5
5
10
10
33 kV
1
Alimentador El Charco
45
Botella terminal lado trafo
13,2 kV
1B 1I
1
1
1
1
-
-
1
-
1
1
-
(Reserva)
Termas de Río Hondo 2
Trafo 132/33/13.2 T1
Trafo 132/33/13.2 T2
SS.AA. TG 71
Medición V
Reactor Neutro
SS.AA. TG 72
(Reserva) vinculada a R.H. 4
Termas de Río Hondo 4
Generador 72
-
-
244245
47
barra distribución
Botella terminal celdaBotella terminal celda
Borne interruptor acopl. lado barra distribución
E.T.
TIPO
CANT.
INTERR.
SALIDAS
Km
Línea
MVA
Trafo (1)
Punto de
Conexión
DELIMITACION
EN
(1)
P
S
T
No.
ESTATICA SUR
132 kV
1B 1I
1
1
1
1
1
1
Trafo 132/13.2 T1
Línea El Bracho
Trafo 132/13.2/13.2 T2
Cable OF Independencia
Trafo 132/13.2 T3
Cable OF Sarmiento
19,6

2,56

4,35
30

15

30
30

15

30
15
13.2 kV
2B 1I
-
1
1
1
1
1
1
1
1
1
-
1
1
1
1
1
1
1
1
Medición
Alimentador 2
Alimentador Tucumán
Trafo 132/13.2 T1
Alimentador La Banda
Alimentador No. 3
Alimentador No. 4
Trafo 132/13.2/13.2 T2
Alimentador 9 de Julio
Alimentador Avellaneda
Trafo SS.AA.
Alimentador Rioja
Alimentador Independencia
Acoplamiento de barras
Trafo 132/13.2 T3
Interconexión No. 1
Alimentador Roca
Reactor de Neutro
Reactor de Neutro
--


-
48
49

50
51
52

53
54

55
56


57
58
Botella terminal lado E.T.
Botella terminal lado E.T.

Botella terminal lado E.T.
Botella terminal lado E.T.
Botella terminal lado E.T.

Botella terminal lado E.T.
Botella terminal lado E.T.

Botella terminal celda
Botella terminal celda


Botella terminal celda
Botella terminal celda
E.T.
TIPO
CANT.
INTERR.
SALIDAS
Km
Línea
MVA
Trafo (1)
Punto de
Conexión
DELIMITACION
EN
(1)
P
S
T
No.
FRIAS
132 kV
1B 1I
1
1
1
Línea La Calera
Trafo 132/33/13.2 T1
Trafo 132/33/13.2 T2
27,29
15
15
10
10
15
15
33 kV
1B 1I
1
1
1
1
1
Recreo
Lavalle
Laprida
Trafo 132/33/13.2 T1
Trafo 132/33/13.2 T2
-
-
59
60
61
Botella terminal celda
Botella terminal celda
Botella terminal celda
13.2 kV
1B 1I
1
1
1
1
1
1
1
-
-
-
1
1
1
1
-
Frías Este
Trafo 132/33/13.2 T1
Trafo 132/33/13.2 T2
TG 22
Frías Oeste
Loma Negra
Reactor Neutro
Medición V
Trafo SS.AA.
Acoplam. Longit.
(Reserva)
TG 21
Trafo SS.AA. TG 21
Acoplam. Longit. 2
Medición V
-
-
62


63
64
65

66
67
Botella terminal celda


Botella terminal celda
Botella terminal celda
Botella terminal celda

Botella terminal celda
Botella terminal celda
E.T.
TIPO
CANT.
INTERR.
SALIDAS
Km
Línea
MVA
Trafo (1)
Punto de
Conexión
DELIMITACION
EN
(1)
P
S
T
No.
GÜEMES
132 kV
2B 1I
1
1
1
1
1
1
1
1
Trafo 132/13.2 T1
Trafo 132/13.2 T2
Trafo SS.AA. E.T.
Acopl. barras
Línea Cevil Pozo - El Bracho
Línea Metan
Línea Campo Santo
Línea San Juancito 1
308
97,13
-
36,24
15
15
15
15
13.2 kV
1B 1I
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Trafo 132/13.2 T4
Trafo 132/13.2 T5
Acopl. longit.
Alimentador 1
(Reserva)
(Reserva)
Alimentador 2
(Reserva)
(reserva)
-
-
72


75
Botella terminal celda


Botella terminal celda
HUACRA
132 kV
1B 1I
1
1
1
1
Línea La Calera
Línea Catamarca
Línea Escaba
Trafo 132/13.2
91,19
-
4
4
33 kV
1B 1I
1
1
1
Trafo 33/13.2
Los Altos
Rumi Punco
3,3
3,3
78
79
Botella terminal celda
Botella terminal celda
13.2 kV
1B 1I
1
1
1
1
1
1
-
La Viña
Trafo 33/13.2
Trafo 132/13.2
(Reserva)
(Reserva)
Reactor Neutro
Trafo SS.AA.
-
-
80
Botella terminal celda
E.T.
TIPO
CANT.
INTERR.
SALIDAS
Km
Línea
MVA
Trafo (1)
Punto de
Conexión
DELIMITACION
EN
(1)
P
S
T
No.
INDEPENDENCIA
132 kV
2B 1I
1
1
1
1
1
1
1
1
Línea El Bracho
Trafo 132/13.2 T1
Cable OF Estática
Trafo 132/33/13.2 T1
Línea Papel del Tucumán
Trafo 132/33/13.2 T2
Línea Agua Blanca
Acoplamiento de barras
17,1

-

19,3

-
24

20

15
24

10

15
20

10
33 kV
1B 1I
1
1
1
1
1
1
1
1
1
-
-
Trafo 132/33/13.2 T1
Alimentador Banda Río Salí
Alimentador Saab Scania
Alimentador Agua Blanca
Alimentador Ranchillos
Alimentador Leales
Alimentador Agua Blanca
Alimentador Lules
Trafo 132/33/13.2 T2
Acoplam. longit.
Medición V
--
83
84
85
86
87
88
89
Botella terminal celda
Botella terminal celda
Botella terminal celda
Botella terminal celda
Botella terminal celda
Botella terminal celda
Botella terminal celda
13.2 kV
2B 1I
1
1

1
1
1
1
1
1
1
-
1
1
Trafo 132/33/13.2 T1
Trafo 132/33/13.2 T2

Alimentador Tucumán
Alimentador Bella Vista
(Reserva)
(Reserva)
(Reserva)
Trafo 132/13.2 T1
Acoplamiento de barras
Medición
Alimentador Manantial
Reactor
-
-


-
90
91

92
93


94
Botella terminal lado trafo
Botella terminal lado trafo

Botella terminal celda
Botella terminal celda


Botella terminal celda
interruptor de máquina
E.T.
TIPO
CANT.
INTERR.
SALIDAS
Km
Línea
MVA
Trafo (1)
Punto de
Conexión
DELIMITACION
EN
(1)
P
S
T
No.
JUJUY SUR
132 kV
2B 1I
1
1
1
1
1
Línea Palpalá
(Reserva) C.H. Maderas
Trafo 132/33/13.2 T1
Trafo 132/33/13.2 T2
Acopl. barras
14
15
15
15
15
10
10
33 kV
1B 1I
1
1
1
1
1
1
Línea Jujuy Norte
Línea Reyes
Línea Celulosa
(Reserva)
Trafo 132/33/13.2 T1
Trafo 132/33/13.2 T2
-
-
96
97
98
Botella terminal lado E.T.
Botella terminal lado E.T.
Botella terminal lado E.T.
13.2 kV
1B 1I
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
-
-
Aliment. Moreno
Aliment. Cuyaya
Aliment. Castañeda
Aliment. Gorriti
(Reserva)
Reactor Neutro 1
Trafo SS.AA.
Reactor Neutro 2
Aliment. Luján
Aliment. Azopardo
Aliment. Santa Rita
Trafo 132/33/13.2 T1
Trafo 132/33/13.2 T2
Acoplam. Longit. 1
Acoplam. Longit. 2
-
-
99
100
101
102
103
104
105
Botella terminal lado E.T.
Botella terminal lado E.T.
Botella terminal lado E.T.
Botella terminal lado E.T.
Botella terminal lado E.T.
Botella terminal lado E.T.
Botella terminal lado E.T.
E.T.
TIPO
CANT.
INTERR.
SALIDAS
Km
Línea
MVA
Trafo (1)
Punto de
Conexión
DELIMITACION
EN
(1)
P
S
T
No.
LA BANDA
132 kV
1B 1I
1
1
1
1
Línea Río Hondo
Línea Santiago Centro
Trafo 132/33/13.2 T1
Trafo 132/33/13.2 T2
-
10,91
30
30
20
20
30
30
33 kV
2B 1I
1
1
1
1
1
1
1
-
Acoplam. barras
Los Naranjos
Grafa
Ex- Fernández
Simbolar
Trafo 132/33/13.2 T1
Trafo 132/33/13.2 T2
Medición V
-
-
106
107
108
109
Botella terminal celda
Botella terminal celda
Botella terminal celda
Botella terminal celda
13.2 kV
2B 1I
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Reactor Neutro
Distrib. Santiago 1
Interconexión Roca 1
Interconexión Roca 2
Distrib. La Banda 11
Distrib. La Banda 12
Santiago Centro
Trafo 132/33/13.2 T1
Trafo 132/33/13.2 T2
-
-
110
111
112
113
114
115
Botella terminal celda
Botella terminal celda
Botella terminal celda
Botella terminal celda
Botella terminal celda
Botella terminal celda
LA BANDA
13.2 kV
(Cont.)
-
-
1
1
1
1
Trafo SS.AA. 1
Trafo SS.AA. 2
TG 13 MW
Trafo SS.AA. TG
Parque Industrial 1
Parque Industrial 2
116
117
118
119
Botella terminal celda
Botella terminal celda
Botella terminal celda
Botella terminal celda
LA CALERA
132 kV
-
-
Línea Frías
Línea Huacra
-
-
248
249
Estructura Terminal de Línea
Estructura Terminal de Línea
E.T.
TIPO
CANT.
INTERR.
SALIDAS
Km
Línea
MVA
Trafo (1)
Punto de
Conexión
DELIMITACION
EN
(1)
P
S
T
No.
LA RIOJA
132 kV
2B 1I
1
1
1
1
1
-
1
1
Línea Aimogasta
Línea Recreo (terna 1)
Acoplamiento barras
Línea Recreo (terna 2)
Línea Patquia
Trafo 132/33/13.2 T3
Trafo 132/33/13.2 T2
Trafo 132/33/13.2 T1
-
220

220
75,92
15
15
30
10
10
20
15
15
30
33 kV
1B 1I
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Trafo 132/33/13.2 T1
Línea Bazan
Alimentador Interconexión 2
Alimentador Pque. Industrial
Alimentador Interconexión 1
Alimentador Talamuyana
(Reserva) San Martín
Alimentador Frutihortícola
Trafo 132/33/13.2 T2
--
144
121
122
123
124

125
Botella terminal celda
Botella terminal celda
Botella terminal celda
Botella terminal celda
Botella terminal celda

Botella terminal celda
13.2 kV
1B 1I
1
-
1
1
1
1
-
1
1
-
1
1
1
1
1
1
1
-

1
1
Generador FIAT TG 16
Trafo SS.AA. 1
Alimentador Llacampis
Generador FIAT 4212 No. 1
Generador FIAT 4212 No. 2
Trafo 132/33/13.2 T2
Acoplam. longit.
Trafo SS.AA. 2
Reactor neutro
Acoplam. longit.
(Reserva)
(Reserva)
Alimentador Aeropuerto
Alimentador Norte
Aliementador Sur
Trafo 132/33/13.2 T1
Generador TG John Brown
Trafo SS.AA. 3

Alimentador 1
Alimentador 2
126

127
128
129130
131
132

133


134
135
Botella terminal celda barra

Botella terminal celda
Botella terminal celda
Botella terminal celdaBotella terminal celda
Botella terminal celda
Botella terminal celda

Botella terminal celda


Borne secc. lado línea
Borne secc. lado línea
E.T.
TIPO
CANT.
INTERR.
SALIDAS
Km
Línea
MVA
Trafo (1)
Punto de
Conexión
DELIMITACION
EN
(1)
P
S
T
No.
LIBERTADOR
132 kV
1B 1I
1
1
1
Línea Pichanal
Línea San Pedro
Trafo 132/33/13.2
76
49
15
10
15
33 kV
1B 1I
1
1
1
-
Distrib. Yuto
Trafo 132/33/13.2
Acopl. Longit.
Medición V
-
136
Botella terminal celda
13.2 kV
1B 1I
1
1
1
1
1
1
-
-
1
1
1
-
-
(Reserva)
Trafo 132/33/13.2
Aliment. Fraile Pintado
Aliment. San Francisco
Aliment. Ingenio Ledesma
Aliment. Centro
Acoplam. Longit.
Trafo SS.AA.
Reactor Neutro
Aliment. Orias
(Reserva)
Medición V
Acoplam. Longit,
-
137
138
139
140141
Botella terminal celda
Botella terminal celda
Botella terminal celda
Botella terminal celdaBotella terminal celda
E.T.
TIPO
CANT.
INTERR.
SALIDAS
Km
Línea
MVA
Trafo (1)
Punto de
Conexión
DELIMITACION
EN
(1)
P
S
T
No.
METAN
132 kV
1B 1I
1
1
1
1
Línea Tucumán Norte
Línea Güemes
Trafo 132/33/13.2 T1
Trafo 132/33/13.2 T2
155,6
-
7,5
7,5
7,5
7,5
5
5
33 kV
1B 1I
1
1
1
1
1
1
-
-
Rosario de la Frontera
J.V. González
(Reserva)
Trafo 132/33/13.2 T1
Trafo 132/33/13.2 T2
Acoplam. Longit.
Medición V
Medición V
-
-
142
143
Botella terminal celda
Botella terminal celda
13.2 kV
1B 1I
1
1
1
1
1
1
-
-
Alimentador Galpón
Aliementador Metán Sur
Alimentador Metán Norte
Trafo 132/33/13.2 T1
Trafo 132/33/13.2 T2
Acoplam. Longit.
Medición V
Medición V
-
-
145
146
147
Botella terminal celda
Botella terminal celda
Botella terminal celda
MINETTI
132 kV
1B 1I
1
1
1
1
Línea San Juancito
Línea Campo Santo
Trafo 132/6 T1
Trafo 132/6 T2
26
-
76
77
Borne 132 kV del transformador
Borne 132 kV del transformador
E.T.
TIPO
CANT.
INTERR.
SALIDAS
Km
Línea
MVA
Trafo (1)
Punto de
Conexión
DELIMITACION
EN
(1)
P
S
T
No.
NONOGASTA
132 kV
2B 1I
1
1
1
Línea Patquia
Acoplamiento barras
Trafo 132/66/13.2
108,2
20
20
10
66 kV
1B 1I
-
1
1
1
Trafo 132/66/13.2
Línea Chilecito
Línea Vichigasta
Reactor neutro
-
148
149
Soporte terminal línea
Soporte terminal línea
13.2 kV
1B 1I
1
1
1
1
1
1
1
1
-
1
1
1
1
1
Alimentador Nonogasta 1
(Reserva)
Trafo 132/66/13.2
Alimentador El Triangulo
Alimentador Sañogasta
Alimentador La Puerta
Alimentador Nonogasta 2
Acoplam. longit.
Trafo SS.AA.
Medición V
Reactor neutro
Acoplam. longit.
(Reserva)
(reserva)
-
150


151
152
153
154
Botella terminal celda


Botella terminal celda
Botella terminal celda
Botella terminal celda
Botella terminal celda
ORAN
132 kV
1
-
Línea Pichanal
Trafo 132/33/13.2
17
15
10
15
33 kV
1
Trafo 132/33/13.2
-
155
Borne seccionador acomet. barra
13.2 kV
-
Trafo 132/33/13.2
-
157
Borne seccionador acomet. barra
E.T.
TIPO
CANT.
INTERR.
SALIDAS
Km
Línea
MVA
Trafo (1)
Punto de
Conexión
DELIMITACION
EN
(1)
P
S
T
No.
PALPALA
132 kV
2B 1I
1
1
1
1
1
Línea San Juancito
Trafo 132/33/13.2 T1
Trafo 132/33/13.2 T2
Línea Jujuy Sur
Acoplam. barras
23,9


-
30
15
20
15
30
10
33 kV
2B 1I
1
1
1
1
1
1
1
Trafo SS.AA.
Trafo 132/33/13.2 T1
Línea Celulosa
Línea FF.MM.
Trafo 132/33/13.2 T2
Línea Metalúrgica
Acoplam. barras
-


-
158
159

160
Borne lado línea secc. línea
Borne lado línea secc. línea

Borne lado línea secc. línea
PALPALA
13.2 kV
(barra 1)
-
-
-
TG G.E. (2)
Barra 2
TG B.B.C. (2)
161

162
Botella terminal lado trafo

Botella terminal lado trafo
(barra 2)
1
1
1
1
Reactor neutro
Barra 1
Línea Florida
Línena 25 de Mayo
168
163
Botella terminal celda
Botella terminal celda
PATQUIA
132 kV
1B 1I
-
1
-
Línea La Rioja
Trafo 132/33/13.2
Línea Nonogasta
-

-
7,5
7,5
5
33 kV
1B 1I
1
1
-
-
Línea Punta de los Llanos
Línea Chamical (4)
Trafo 132/33/13.2
Trafo SS.AA.
-
-
164
Borne lado E.T. secc. cuernos
PICHANAL
132 kV
1
1
1
Trafo 132/33/13.2
Línea ORAN
Línea Tartagal
-
105
15
10
15
33 kV
1B 1I
1
1
1
1
Trafo 132/33/13.2
Línea Pichanal Cnia.
Línea Irigoyen
Línea Embarcación
-
165
166
167
Borne lado línea secc. línea
Borne lado línea secc. línea
Borne lado línea secc. línea
E.T.
TIPO
CANT.
INTERR.
SALIDAS
Km
Línea
MVA
Trafo (1)
Punto de
Conexión
DELIMITACION
EN
(1)
P
S
T
No.
SALTA
132 kV
1B 1I
1
1
1
1
1
1
Línea Campo Santo
Línea Cabra Corral
(Reserva)
Trafo 132/13.2 T1
Trafo 132/13.2 T2
Trafo 132/33/13.2 T3
-
-
30
30
30
30
30
30
30
66 kV
1B 1I
1
1
1
1
-
Línea Corralito
Línea Corralito
Trafo 66/13.2 T4
Trafo 66/13.2 T5
Medición V
8,3
8,3
8,3
8,3
169
Soporte terminal línea 66 kV
SALTA
13.2
2B 1I
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
-
Reactor de Neutro 2
Aliment. Matadero 26
Aliment. Matadero 25
(Reserva)
Trafi 132/13.2 T1
Trafo 66/13.2 T4
Distrib. Martín Fierro 21
Trafo SS.AA. 1
Distrib. Martín Fierro 20
Distrib. Casino
Distrib. Lerma
TG G.E.
Acoplamiento barras 1
Acoplamiento barras 2
Trafo 66/13.2 T5
Trafo 132/13.2 T2
Trafo 132/33/13.2 T3
Distrib. Alvarado
Aliment. Santa Lucía
Distrib. Juramento 8
Distrib. Juramento 9
Distrib. Güemes
Distrib. Olavarría
Distrib. Cerrillos
Reactor de Neutro 1
Distrib. Martín Fierro
Trafo SS.AA.
-
-
-
-
-
170
171172

173
174
175
120

176
177
178
179
180
181
182

183
Botella terminal celda
Botella terminal celdaBotella terminal celda

Botella terminal celda
Botella terminal celda
Botella terminal celda
Botella terminal celda

Botella terminal celda
Botella terminal celda
Botella terminal celda
Botella terminal celda
Botella terminal celda
Botella terminal celda
Botella terminal celda

Botella terminal celda
E.T.
TIPO
CANT.
INTERR.
SALIDAS
Km
Línea
MVA
Trafo (1)
Punto de
Conexión
DELIMITACION
EN
(1)
P
S
T
No.
SAN JUANCITO
132 kV
2B 1I
1
1
1
1
1
1
1
Línea Güemes
Línea Minetti (Puesto Viejo)
Trafo 132/33/13.2
(Reserva)
Línea A.C.T. Palpalá
Línea San Pedro
Acoplamiento barras
-
-


-
27
15
15
10
33 kV
2B 1I
1
1
1
1
1
-
Trafo 132/33/13.2
Línea San Pedro
Línea Provincia
Línea Perico
Acoplamiento barras
Medición V
-
184
185
186
Borne lado línea secc. línea
Borne lado línea secc. línea
Borne lado línea secc. línea
SAN PEDRO
132 kV
1B 1I
1
1
1
Línea San Juancito
Línea Libertador S.M.
Trafo 132/33/13.2
-
-
28
19
28
33 kV
1B 1I
1
1
1
1
1
-
-
Trafo 132/33/13.2
Línea Lavayen
Línea San Juancito
(Reserva)
(Reserva)
Medición V
Medición V
-
187
188
Botella terminal celda
Botella terminal celda
13.2 kV
1B 1I
1
1
1
1
1
1
1
1
1
-
1
Aliment. San Pedro Centro
Aliment. San Pedro Hosp.
TG FIAT
Trafo SS.AA. E.T. San Pedro
(Reserva)
Aliment. AyE Provincia
Aliment. SS.AA. TG FIAT
TG HITACHI
Aliment. Ingenio La Esperanza
Medición V
Trafo 132/33/13.2
-
189
190
191


192
193
194
195
Botella terminal celda
Botella terminal celda
Botella terminal celda


Botella terminal celda
Botella terminal celda
Botella terminal celda
Botella terminal celda
E.T.
TIPO
CANT.
INTERR.
SALIDAS
Km
Línea
MVA
Trafo (1)
Punto de
Conexión
DELIMITACION
EN
(1)
P
S
T
No.
SANTIAGO CENTRO
132 kV
2B 1I
1
1
1
1
1
1
Trafo 132/33/13.2 T1
Línea La Banda
(Reserva)
Trafo 132/33/13.2 T2
Acoplamiento de barras
(Rserva)
-
15


15
10


10
15


15
33 kV
1B 1I
1
1
1
1
1
1
Alimentador Loreto
Trafo 132/33/13.2 T1
(Reserva)
(Reserva)
Trafo 132/33/13.2 T2
(Reserva)
-


-
196
Botella terminal celda
SANTIAGO CENTRO
13.2 kV
1B 1I
1
1
1
1
1
1
1
1
1
-
1
1
1
1
1
1
Distrib. 26
Distrib. 27
Distrib. 28
Distrib. 29
Trafo 132/33/13.2 T1
Alimentador No. 4
Distrib. 30
Distrib. 31
Distrib. 32
Trafo SS.AA.
Reactor Neutro
Acoplam. Longit.
Acoplam. Longit.
Batería capacitores
Alimentador No. 2
Trafo 132/33/13.2 T2
-


-
197
198
199
200

201
202
203
204

205
Botella terminal celda
Botella terminal celda
Botella terminal celda
Botella terminal celda

Botella terminal celda
Botella terminal celda
Botella terminal celda
Botella terminal celda

Botella terminal celda
E.T.
TIPO
CANT.
INTERR.
SALIDAS
Km
Línea
MVA
Trafo (1)
Punto de
Conexión
DELIMITACION
EN
(1)
P
S
T
No.
SARMIENTO
132 kV
2B 1I
1
1
1
1
-
Cable OF Estática
Trafo 132/13.2 T1
Trafo 132/13.2 T2
Cable OF Tucumán Norte
Acopl. longitudinal de barras
-


3,28
30
30
30
30
33 kV
1B 1I
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
-
-
1
1
Alimentador Italia
Alimentador Experimental
Alimentador Mitre
(Reserva)
Alimentador V. Luján I
Alimentador V. Luján II
Alimentador V. Luján III
Alimentador Ayacucho II
TG 21 10 MW
Alim. 1 a Barra SS.AA. TG
(Reserva)
(Reserva)
Reactor de Neutro
Acoplamiento de barras
Trafo SS.AA.
Trafo SS.AA.
Trafo 132/13.2 T1
Trafo 132/13.2 T2
206
207
208

209
210
211
212
213
73
Botella terminal celda
Botella terminal celda
Botella terminal celda

Botella terminal celda
Botella terminal celda
Botella terminal celda
Botella terminal celda
Botella terminal celda
Botella terminal celda
SARMIENTO
13,2 kV
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
-
1
1
1
Acoplamiento de barras
Reactor de Neutro
Alim. 2 a Barra SS.AA. TG
Alimentador 9 de Julio
Alimentador Rioja
Motor lanzamiento TG
Alimentador Ayacucho I
Alimentador Avellaneda I
Alimentador Avellaneda II
(Reserva)
Alimentador Independencia
SS.AA. Turbogas
Alimentador España
(Reserva)
(reserva)
74
214
215
246
216
217
218

219
247
220
Botella terminal celda
Botella terminal celda
Botella terminal celda
Botella terminal celda
Botella terminal celda
Botella terminal celda
Botella terminal celda

Botella terminal celda
Botella terminal celda
Botella terminal celda
E.T.
TIPO
CANT.
INTERR.
SALIDAS
Km
Línea
MVA
Trafo (1)
Punto de
Conexión
DELIMITACION
EN
(1)
P
S
T
No.
TARTAGAL
132 kV
-
1
Línea Pichanal
Trafo 132/33/13.2 T1
-
30
30
25
33 kV
1B 1I
1
Trafo 132/33/13.2 T1
-
221
Borne lado línea secc. línea
13.2 kV
1B 1I
1
Trafo 132/33/13.2 T1
-
222
Borne lado línea secc. línea
TUCUMAN
OESTE
132 kV
-
1
Línea Tucumán Norte
Trafo 132/13.2
7
15
15
13.2
1B 1I
1
1
1
1
1
1
1
Trafo 132/13.2
Aliment. San javier
Aliment. M. Paz
Aliment. Villa Luján 1
Aliment. Villa Luján 2
Aliment. Barrio Oeste
Aliment. Italia
-
223
224
225
226
227
228
Borne lado línea secc. barra
Borne lado línea secc. barra
Borne lado línea secc. barra
Borne lado línea secc. barra
Borne lado línea secc. barra
Borne lado línea secc. barra
TUCUMAN
NORTE
132 kV
2B 1I
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Línea Cabra Corral
Línea Güemes
Línea ET Oeste y Trafo T3
Línea El Cadillal
Trafo 132/33/13.2 T1
Acoplamiento de barras
Trafo 132/33/13.2 T2
Cable OF Sarmiento
Línea Cevil Pozo
Línea El Bracho
-
-
-
--
-
31,5
15

15

15
15

15

10
10

15
33 kV
2B 1I
-
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Medición
Alimentador Trancas
Acoplamiento de barras
Alimentador El Timbo
Trafo 132/33/13.2 T1
Alimentador Cevil Pozo
Trafo 132/33/13.2 T2
Alimentador Tafí Viejo
(Reserva)
(Reserva)
(Reserva)
-

-
229

230

231

232
Borne lado línea secc. barra

Borne lado línea secc. barra

Borne lado línea secc. barra

Borne lado línea secc. barra
13.2 kV
2B 1I
1
1
1
1
1
1
-
-
1
1
1
1
1
1
1
1
Alimentador Muñecas
Alimentador Oeste
Servicios Internos
Alimentador Motorola
Trafo 132/33/13.2 T3
Trafo 132/33/13.2 T1
Trafo SS.AA. 1
Trafo SS.AA. 2
Acoplamiento de barras
Reactor de neutro
(Reserva)
Reactor de neutro
Alimentador Urquiza
Alimentador Ruta No. 9
Trafo 132/33/13.2 T2
Alimentador Tafí Viejo
-
-
-
233
234
253
235
236
237

238
Botella terminal celda
Botella terminal celda
Botella terminal celda
Botella terminal celda
Botella terminal celda
Botella terminal celda

Botella terminal celda
E.T.
TIPO
CANT.
INTERR.
SALIDAS
Km
Línea
MVA
Trafo (1)
Punto de
Conexión
DELIMITACION
EN
(1)
P
S
T
No.
V. QUINTEROS
132 kV
2B 2I
1
1
1
1
1
1
1
Línea Agua Blanca
Línea Pueblo Viejo
Línea Río Hondo
Línea Aguilares
Trafo 132/33/13.2 T1
Trafo 132/33/13.2 T2
Acoplamiento barras
-
-
-
-
15
15
15
15
10
10
33 kV
1B 1I
1
1
1
1
1
(Reserva)
Aliment. Concepción
(Reserva)
Aliment. Taglosa
Trafo 132/33/13.2 T2
-
239

240
Botella terminal celda

Botella terminal celda
13.2 kV
1B 1I
1
1
1
-
1
1
1
1
-
1
Monteros
Simoca
Trafo 132/33/13.2 T2
Trafo SS.AA.
Concepción
Trafo 132/33/13.2 T1
Acoplamiento longitudinal
Acoplamiento longitudinal
Medición V
(Reserva)
-
241
242


243
Botella terminal celda
Botella terminal celda


Botella terminal celda
2718,4
993